Wat zijn MOOCs?

By June 29, 2014 Uncategorized No Comments

Waarom zijn interacties tussen lerenden belangrijk in ECO MOOCs?

Het ECO project heeft net deliverable D2.2 opgeleverd. Deze deliverable beschrijft een pedagogisch raamwerk dat we hebben ontwikkeld voor MOOCs en sMOOCs in het bijzonder. Wat kenmerkt sMOOCs? sMOOCs zijn sociaal in de zin dat de lerenden leert met en van anderen door met andere lerenden ideeën, kennis en informatie uit te wisselen, te bediscussiëren en nieuwe kennis te creëren.

sMOOCs zijn ook ‘seamless’ in de zin dat ze grenzen en gebruikelijke drempels overschrijden, doordat de leeractiviteiten gesitueerd zijn in dagelijkse praktijk ervaring en aangepast aan de diverse contexten van de lerenden; en doordat de sMOOCs via diverse platforms te volgen zijn.

ECO sMOOCs maken deel uit van de Open Education beweging. Intentie is om alle onnodige beperkingen te voorkomen en deelnemers een redelijk kans op succes te bieden. Dit houdt in dat de MOOCs voldoen aan het ‘open’ criterium: open niet alleen in de zin van gratis, maar ook open toegankelijk, met een beleid van open licenties voor inhoud en leermaterialen, vrijheid en flexibiliteit in plaats, tempo en tijd van studie, open toegang zonder toegangseisen en open pedagogie.

Het pedagogische kader is flexibel en gebaseerd op netwerk en ubiquitous leren. Het schept een kader waarbinnen de MOOC ontwerper voldoende vrijheid heeft om de juiste didactische modellen te kiezen voor het onderwerp. Het is gebaseerd op principes van netwerk en ubiquitous leren om de grote aantallen lerenden met ieder hun eigen persoonlijke leerbehoeften te kunnen faciliteren. De lerende staat centraal en leert door in conversatie te gaan met anderen en actief te zijn in authentieke taken die gesitueerd zijn in relevante contexten. De docent heeft slechts een faciliterende en ondersteunende rol.